Over ons

Sterk is een jeugdhulporganisatie  en biedt begeleiding, behandeling en diagnostisch onderzoek aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. We zijn een kleinschalige organisatie waardoor onze zorg erg persoonlijk is en wij naast de jongeren en ouders staan. Wij werken vanuit een positieve benadering, waarbij we aansluiten op de behoeften en vraag van de jeugdigen. Het doel is om de jeugdige weer in hun eigen kracht te zetten. Zo dragen wij eraan bij dat de jeugdige weer goed in zijn vel komt te zitten en het zowel thuis als op school lekker loopt!

Kernwaarden Sterk

Samen

 

Kinderen en jongeren staan er niet alleen voor. Zij maken gebruik van een sociaal netwerk en hebben behoefte aan een veilige omgeving. De zorg en ondersteuning die wij bieden is gericht op de jeugdige, maar we doen ook een beroep op de omgeving, zoals ouders en school. Samen staan we sterk!

Talenten

 

Kinderen en jongeren krijgen vaak te horen wat er niet goed gaat. Bij Sterk kijken we niet alleen deze verbeterpunten, maar ook naar de talenten van een individu. Wij maken gebruik van een positieve benadering en vinden het belangrijk om niet enkel te focussen op de klachten, maar juist ook te kijken naar de persoonlijke interesses en kwaliteiten. Vanuit hier kan de jeugdige verder groeien.

Efficiënt

 

Bij Sterk bieden wij zorg die zo efficiënt mogelijk is. Het doel van de ondersteuning is dat kinderen en jongeren in hun eigen kracht worden gezet, zodat ze uiteindelijk op zelfstandige wijze en met behulp van de ouders weer verder kunnen.

Respect

 

Bij Sterk hebben we respect voor elkaar, jezelf en de omgeving. Met wederzijds respect creëren we een veilige sfeer voor kinderen en jongeren om zichzelf te zijn.

Kwaliteit

 

Sterk biedt deskundige en kwalitatief goede zorg. De zorgprofessionals zijn wetenschappelijk geschoold en de behandelmethoden die worden gebruikt zijn evidence-based.