Van aanmelding tot afsluiting

1. Aanmelden en screening

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen of door telefonisch contact op te nemen met Sterk. Er zal vervolgens een korte screening plaatsvinden waarin wij meer zicht krijgen in de reden van aanmelding en hulpvraag.

2. Verwijsbrief

Om de zorg te kunnen leveren vanuit de jeugdwet hebben we een verwijsbrief nodig. De verwijzing kunnen ouders opvragen bij de huisarts, gemeente (team Jeugd) of jeugdarts.

3. Het intakegesprek

Vervolgens vindt er een intake plaats met de ouders en de jeugdige. De GZ-psychologe of pedagoge zal in dit gesprek vragen stellen over onder andere de gezinssituatie, de huidige problematiek en ontwikkeling van de jeugdige met het doel om een compleet beeld te krijgen van de situatie. Op deze manier kan er een juiste inschatting worden gemaakt welke vorm van ondersteuning het beste aansluit.

4. Doelen en vragenlijsten

Na het intakegesprek vragen wij de jeugdigen en ouders om vragenlijsten in te vullen. Op basis van de opgedane informatie zal de zorgprofessional, in samenspraak met de jeugdigen en ouders, concrete doelen formuleren waaraan tijdens de begeleiding of behandeling gewerkt gaat worden. Op basis van de opgedane informatie wordt gekeken welke vorm van ondersteuning het meest passend is.

5. Gezinsplan en aanvraag gemeente

De opgestelde doelen worden verwerkt in een gezinsplan en behandelplan. Wij vragen de ouders om deze plannen te ondertekenen. Met toestemming van de ouders wordt het gezinsplan vervolgens opgestuurd naar de gemeente om de jeugdhulp aan te vragen. Wanneer de gemeente de aanvraag goedkeurt zullen zij de jeugdhulp financieren. De zorg is voor ouders dan gratis.

6. Het zorgtraject

Vervolgens zal de begeleiding of behandeling worden gestart. Soms vindt aan de start van de behandeling eerst een psychodiagnostisch onderzoek plaats. De zorg wordt meestal gegeven op de locatie van Sterk, maar kan ook in de thuissituatie worden aangeboden. Tijdens het traject zal de zorgprofessional middels individuele gesprekken aan de slag gaan met de jeugdige. Ook worden er tijdens het traject regelmatige evaluatiegesprekken ingepland samen met ouders.

7. Afsluiting

Na de begeleiding of behandeling volgt een afsluitend gesprek met de jeugdige en ouders. Hierin wordt teruggeblikt op het verloop van de behandeling en worden de gestelde doelen geëvalueerd.