Klachtenregeling Sterk

 

Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u uw klacht
kenbaar maken via het ‘Klachtenformulier Sterk voor Kind en Gezin’. Dit formulier
kunt u hier invullen en indienen. Sterk zal dan binnen één
week contact met u opnemen.

Indien er geen passende oplossing gevonden kan worden, is er een
mogelijkheid om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.
Sterk is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg (zie www.klachtenportaalzorg.nl)

Hier vindt u de klachtenprocedure.