Onderzoek

Sterk biedt ook psychodiagnostisch onderzoek een kinderen en jongeren tot 18 jaar. Onderzoek kan verklaren waar bepaalde problematiek vandaan komt. De uitslagen van het onderzoek zijn belangrijk om de ondersteuning zo goed mogelijk vorm te kunnen geven. Onderzoek richt zich op mogelijke oorzaken en problemen, maar ook is er oog voor de sterke kanten van een persoon. Het primaire doel van onderzoek is niet om labels te pakken, maar om dieperliggende oorzaken op te sporen die ten grondslag liggen aan het gedrag. Het geeft ook een indicatie van wat wel en niet gaat werken en waar de behandeling zich voornamelijk op moet richten. Op deze manier kunnen wij zorg op maat bieden. Wij voeren neuropsychologisch, intelligentie en ortho-didactisch onderzoek uit.

 

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek richt zich op de relatie tussen het gedrag en de werking van de hersenen. De reden voor het uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek kan zijn dat uw kind problemen ondervindt in zijn of haar ontwikkeling, het functioneren thuis of op school. Het onderzoek richt zich op klachten van het leren en het gedrag waarbij de ontwikkeling en werking van de hersenen een rol speelt. Enkele voorbeelden hiervan zijn geheugen en planning.

 

Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek kan plaatsvinden als de schoolprestaties van uw kind afwijkt van verwachtingen en/of als er vragen zijn over de capaciteiten. Intelligentieonderzoek richt zich onder andere op begrip, inzicht en kennis. De scores worden vergeleken met leeftijdgenoten. De uitslag wordt omgezet in praktische adviezen, zodat de juiste ondersteuning passend bij het niveau aangeboden kan worden.

 

Ortho-didactisch onderzoek

Ortho-didactisch onderzoek richt zich op het schoolse leren. Het kan voorkomen dan een kind ondanks zijn intelligentie moeilijkheden ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. Het is dan belangrijk om uit te zoeken hoe dat komt. Ortho-didactisch onderzoek brengt in kaart tot welk niveau het kind de leerstof beheerst en waar het probleem zit. Er wordt niet alleen naar deze vaardigheden gekeken, maar ook naar de bijbehorende deelvaardigheden zoals letterkennis en automatiseren. Aan de hand van het ortho-didactisch onderzoek kunnen concrete aanwijzingen opgesteld worden voor het aanpakken van het leerprobleem. Ook kan er op basis van ortho-didactisch onderzoek vastgesteld worden of er sprake is van dyslexie.