Individuele behandeling

Sterk biedt individuele behandeling aan kinderen en jongeren die kampen met verschillende problematieken. Denk hierbij aan depressieve klachten, angst- en stemmingsklachten, sociaal-emotionele problemen, dyslexie, trauma, ADHD, autisme, rouwverwerking of het verwerken van een echtscheiding. De behandeling richt zich op het hanteerbaar maken van problemen.

Wij werken met verschillende evidence-based methoden, zoals cognitieve gedragstherapie, ACT, EMDR en het geven van psycho-educatie. Samen met de ouders en jeugdige stellen wij behandeldoelen op en bekijken we welke behandelvorm het beste past. Tijdens het behandeltraject worden ouders nauw betrokken in de vorm van evaluatie gesprekken.