Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding bij Sterk is gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar waarbij de ouders problemen ervaren met de opvoeding en omgang met hun kind(eren).

Hulpvragen kunnen onder andere zijn:
Mijn kinderen maken constant ruzie met elkaar
Mijn kind luistert niet naar me
De sfeer in huis is negatief en er zijn veel woordenwisselingen
Mijn kind durft niet (alleen) te slapen
Ik wil een beter contact met mijn kind
Mijn kind heeft driftbuien en schreeuwt heel hard

Omdat ieder gezin en ieder gezinslid anders is past er niet één aanpak voor één en hetzelfde probleem. Bij elke situatie en elk mens past weer een andere aanpak of middel. Bij de een helpt het voeren van gesprekken, terwijl bij de ander door juist iets creatiefs of actiefs te doen. Het gaat er om dat de ouder(s) zich sterker voelt om met moeilijke situaties om te gaan, inzicht heeft in de patronen die er in het gezin zijn en weet waarom je reageert zoals je reageert. Tijdens de gezinsbegeleiding wordt er samen naar een passende oplossing gezocht, door middel van gesprekken, tips en adviezen om de gewenste thuissituatie te bereiken.